=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยี่ยม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเบลเยี่ยม

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565     


ลักษณะเฉพาะโครงการ

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) 
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัครและเมืองได้
 • เป็นโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต ในต่างประเทศจากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด
 • ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ปี และ 1 ครั้งเท่านั้น


ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : ฝรั่งเศส

 

เหมาะสำหรับ
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ และพัฒนาภาษาฝรั่งเศสให้แข็งแรง หรือต้องการเตรียมตัวเรียนต่อประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส ในค่าครองชีพที่ไม่สูงมาก

 

คุณสมบัติ

 • เกิดระหว่าง 1 มี.ค 47 - 31 ก.ค. 50 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5  เกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) - สำหรับผู้ปกครอง  
 • เลือกโรงเรียน (เฉพาะประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา- Abroad)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประเทศที่เลือก
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานการณ์ต่างๆ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 399,000 บาท 
ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive 432,000 บาท
(สามารถแบ่งชำระได้สูงสุดถึง 10 งวด)

 

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนเบลเยี่ยม

#TheFutureIsYoursToChoose