=

About Us

OEG เรา คือ มืออาชีพ ด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ  

เราเป็นศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูลแนะแนว การศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษา และดำเนินโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน มายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่ให้ความเชื่อมั่น และ ใช้บริการมาแล้ว กว่า 20,000 คน โดยเราให้บริการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และ แนะแนวการศึกษาสำหรับสถาบันในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา นิวซีแลนด์ ประเทศในสหภาพยุโรป

 

นอกจากประสบการณ์ที่ยาวนาน เรายังพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความ เชี่ยวชาญในระบบขั้นตอนการศึกษาต่อต่างประเทศ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราคือ"มืออาชีพ" และเป็น หนึ่งในศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศชั้นนำของประเทศไทย

 

OEG เรา มี มาตรฐาน มั่นใจได้

หนึ่งในสมาชิกของ สมาคมไทยแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ (TIECA) และ The Canadian Education Centre Network (CEC Network) นอกจากนี้ยังเป็นสำนักงานที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยของ Council on International Educational Exchange (CIEE) ซึ่งเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ เก่าแก่ และ มีประสบการณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนั้น เรายังมีสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยกว่า 350 แห่ง ทั่วโลก

 

OEG เรา เติบโต อย่างมั่นคง

นอกจากสำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ มาเป็นเวลานานแล้ว ในปัจจุบันเราได้เติบโตขึ้น และขยาย สาขาไปสู่ภูมิภาค คือ ศูนย์ฯ โอเวอร์ซีส์ เอ็ด สาขา เชียงใหม่ เพื่อให้บริการกับนักเรียนนักศึกษาในภาคเหนือ และ จังหวัดใกล้เคียง ให้ได้รับความสะดวก มากขึ้นโดยเราเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทุกสาขานั้นมี มาตรฐานที่ดีเช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ ่

 

OEG เรา เชื่อว่าการศึกษาสร้างคนและสังคมที่ดี

เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการของเราทุกคนได้รับนั้น ไม่ใช่แค่ การพัฒนาความรู้ แต่ยังสามารถพัฒนาความคิดและจิตใจให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย