=
Internship

Internship

 

OEG Internship USA


เป็นโครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ฝึกงานตามสาขาที่เรียนจบมา หรือ ฝึกงานตามประสบการณ์ของผู้สมัคร ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 20 เดือน เหมาะสำหรับทั้งนักศึกษาระดับอนุปริญญา และผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานแล้ว

 

ประเภทโปรแกรม


Internship หรือ INT

  • มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป 
  • กรณีจบการศึกษามาแล้ว ต้องไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบจบการศึกษา 
  • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 12 เดือน

Professional Career Training หรือ PCT

  • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
  • มีประสบการณ์ทำงานตรงกับสายที่เรียนมา 1 ปี 
  • ในกรณีที่ทำงานไม่ตรงกับสายที่เรียนมา ต้องมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่จะไปฝึกงานอย่างน้อย5 ปี 
  • ระยะเวลาฝึกงานไม่เกิน 18 เดือน

 

 

Testimonials

เมรีน่า คาร์ลตันเบิร์ด (เมย์) OEG Work & Travel USA 2016 at Xanterra Parks and Resorts Glacier Park
ไป Work & Travel กับ OEG ไม่ผิดหวังเลยค่ะ พี่ๆ ให้บริการดีมาก เป็นกันเอง คอยช่วยเหลือดูแลติดตามตลอด ตั้งแต่อยู่ที่ไทย ไปอเมริกา กระทั่งกลับมา รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลย ประทับใจ
Read more
กานต์ธิดา เสร็จสวัสดิ์ (ฮันนี่) OEG Work & Travel USA 2016 at Morey’s Piers
ฮันนี่ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของพี่ๆของ OEG มากค่ะ พี่ๆ ดูแลให้คำแนะนำคำปรึกษาตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ขณะร่วมโครงการ จนกระทั่งจบโครงการ ถ้าใครอยากเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA แนะนำให้มากับ OEG ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
Read more