=
High School Abroad

High School Abroad

 

ข้อมูลโครงการ OEG High School Abroad


 • โครงการเรียนต่อต่างประเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพอันดับต้นๆ ด้วยวีซ่านักเรียน โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ใน ม.4 - ม.6 เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา หรือเรียนต่อเนื่องจนจบเพื่อรับวุฒิ ม.ปลาย (High School Diploma) 
   
 • สามารถเลือกประเทศ และโรงเรียนได้ตามความสนใจ โดยได้พักอาศัยในครอบครัว (Paid Host Family) ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และการคัดสรรตามระเบียบขององค์กรแลกเปลี่ยน และหน่วยงานรัฐบาล หรือพักในหอพักโรงเรียน (Dormitory) ที่มีผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
   
 • นักเรียนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนเสมือนนักเรียนในประเทศนั้นๆ และสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปกติ หรือหลักสูตรเฉพาะ (AP หรือ IB*) หรือวิชาเฉพาะ (เช่น Tech / Sport / Science) ได้ตามความสนใจ
   
 • เมื่อเรียนจบนักเรียนจะได้รับใบผลการเรียน (transcript) ของปีการศึกษาที่เรียน และ/หรือ ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School Diploma) กรณีเรียนจบ ม.6 ตามข้อกำหนดของโรงเรียน/เขตการศึกษา
   
 • นอกจากความรู้ในห้องเรียน ภาษา วัฒนธรรม และประสบการณ์ต่างๆ แล้ว โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ยังช่วยเปิดโลกทัศน์ มุมมอง ทัศนคติ ให้เกิดทักษะสำคัญใหม่ๆ ที่ช่วยนักเรียนให้พร้อมในการเป็นพลเมืองโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
   
 • โครงการฯ ยังเป็นก้าวแรกของโอกาสในการเรียนต่อต่างประเทศแบบระยะยาว โดยเริ่มจากระดับมัธยมศึกษา 1 ปี ต่อยอดการเรียนจนจบระดับมัธยม ไปถึงระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า รวมถึงโอกาสของการทำงานได้ในต่างประเทศด้วย

  *AP หรือ Advanced Placement หมายถึง หลักสูตรที่มีวิชาเรียนที่มีเนื้อหาเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความ
  พร้อมในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา โดยส่วนใหญ่เนื้อหาวิชาจะเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติและบางมหาวิทยาลัยสามารถรับ Credit transfer ได้

  *IB หรือ International Baccalaureate หมายถึง หลักสูตรการเรียน 2 ปี (Grade 11-12 หรือ เทียบเท่า ม.5 - 6) และเมื่อเรียนจบ จะได้ IB Diploma เพื่อใช้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ส่วนใหญ่เนื้อหาวิชาจะเข้มข้นมากกว่าหลักสูตรปกติ

 

นักเรียนแลกเปลี่ยนฯ สามารถเข้าร่วมโครงการ ได้ในประเทศ


     

 

 


 

OEG High School Abroad Graduation

 

 

 

Testimonials

รุ่งพัชร เนตรนภัส (เพชร) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School Exchange USA รุ่น 18 ปัจจุบัน: Industrial and Systems Engineering, University of Washington
การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นหนึ่งปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่นำผมออกไปสู่โลกอีกใบ เปิดโอกาสให้ผมมีอิสระในการคิด ลงมือปฏิบัติ และค้นหาตัวเอง การเรียนในอเมริกาให้มากกว่าประสบการณ์ชีวิต นอกจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน เรายังถูกฝึกให้มีการพัฒนาความคิด ปฏิภาณไหวพริบในชีวิตประจําวัน และความรับผิดชอบในฐานะนักเรียนและเด็กวัยรุ่นที่กําลังก้าวเข้าสู่อีกวัยหนึ่งของชีวิตอีกด้วย
Read more
ชยุ มหาผล (จุล) - นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG High School F-1 รุ่น 18 ปัจจุบัน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนดีมั้ย ผมขอแนะนำว่า เอาเลยครับ ลองไปดู ไปค้นพบตัวเอง ไปเจออะไรใหม่ๆ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อาจจะลำบากบ้างในช่วงแรกๆ แต่พอผ่านช่วงนั้นได้ ก็มีแต่ มันส์ กับ มันส์แล้วครับ ป.ล. มันได้ภาษาจริงๆ นะ
Read more