=
Summer Group

Summer Group

OEG Summer Group


โปรแกรมที่เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 10 ปี ขึ้นไป ในทุกระดับชั้น ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ต่างแดนในช่วงปิดเทอมทั้ง 2 ช่วง คือ เมษายน และ ตุลาคม รวมถึงน้องๆ ที่เรียนระบบนานาชาติก็สามารถไปได้ในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ในทุกๆ ปี 

 

 

" น้องๆ จะเดินทางร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างน้อย 15-20 คนมีผู้นำกลุ่มดูแลตลอดการเดินทาง ซัมเมอร์แบบกลุ่มนี้จะมีการเรียนการสอนในช่วงเช้า และทำกิจกรรมต่างๆ  รวมทั้งการทัศนศึกษาในช่วงบ่าย "

 

 

สำหรับโครงการเรียนภาษา และทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน (Summer Courses) นี้ น้องๆ จะได้เรียน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศต่างๆ เช่น UK, New Zealand และ Canada พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรม และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมถึงได้ท่องเที่ยวในดินแดนในฝันที่จะอยู่ในความทรงจำที่ประทับใจของน้องๆ ทุกคน

 

 

 

 

 

Testimonials