=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา     
 

เหมาะสำหรับ  : นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองความคิด พัฒนาภาษา หรือสนใจเรียนต่อในต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยต้นๆ

 

Canada in Brief : 

  • ประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก  ด้วยประชากรเพียง 37 ล้านคน
  • มีภูมิประเทศสวยงามที่สุดของโลก พื้นที่ธรรมชาติยังบริสุทธิ์ โดยองค์การสหประชาชาติ  (UN) ยอมรับให้เป็น 1 ใน 5 ประเทศที่น่าอยู่ และปลอดภัยที่สุดในโลก  
  • เป็นประเทศที่ประกอบด้วยชาวตะวันตกผิวขาวและชนชาติเอเชีย จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณี และนโยบายส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
  • มีมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก มีกระทรวงศึกษาในทุกๆ มณฑล   
  • รัฐบาลแคนาดาให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิต รวมถึงด้านการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเรียนจึงไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีอื่นๆ

 

ภาษาที่ใช้ : มีภาษาราชการ 2 ภาษา คือ อังกฤษ (ภาษาหลัก) และฝรั่งเศส ที่ใช้ในมณฑลควิเบก

 

การศึกษาประเทศแคนาดา : 

  • ระบบการศึกษาแคนาดาคล้ายคลึงกับอเมริกา แต่ละมณฑลมีรัฐบาล และกระทรวงศึกษากำหนดนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาของตนเอง  โดยมีกรรมการโรงเรียน/สถาบันการศึกษาท้องถิ่น (District School Board) ดูแล และบริหารจัดการ
  • นักเรียนแคนาเดียนใช้เวลา 12 ปีในการจบมัธยม ยกเว้นในมณฑลควิเบกที่มีชั้นเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยหรือวุฒิบัตรวิชาชีพ (CEGEP) ต่ออีก 2 -3 ปี
  • โรงเรียนในมณฑลควิเบกมีการเรียนการสอนแบบอังกฤษ (English) และแบบสองภาษา (English-French) โดยนักเรียนจะมีโอกาสใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันด้วย
  • โรงเรียนมัธยมในแคนาดาแบ่งออกเป็น โรงเรียนรัฐบาล (Public School) และโรงเรียนเอกชน (Private School) ที่มีทั้งเป็นแบบ ไป-กลับ (Day School) และแบบประจำ (ฺBoarding School)
  • นักเรียนมัธยมปลาย ต้องเรียนวิชาหลัก (Core subject) ได้แก่ วิชาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา และเรียนวิชาเลือก (Elective subject) ที่เลือกเรียนได้ตามความสนใจ เช่น ภาษา ศิลปะ ร้องเพลง ละคร เป็นต้น และโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการเรียนการสอนแบบ ESL (การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาที่สอง) สำหรับนักเรียนต่างชาติ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการฯ :  เริ่มต้นที่ 28,500 เหรียญแคนาดา
*วันที่ปรับปรุง : 25 เมษายน 2567

 

 


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2565 #แลกเปลี่ยน2565
#แลกเปลี่ยนแคนาดา

#TheFutureIsYoursToChoose