=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศแคนาดา

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565
     

ลักษณะเฉพาะโครงการ

 • เรียน ม.ปลายในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง
 • สามารถเรียนต่อเนื่องได้มากกว่า 1 ปี และสามารถรับ High School Diploma หากเรียนจจบ Grade 12  
 • สามารถเลือกเขตพื้นที่การศึกษาได้ จากตัวเลือกที่หลากหลาย มณฑล เมือง สภาพอากาศ หลักสูตรการเรียนการสอน กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณเทียบเท่าค่าใช้จ่ายโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
 • พักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาเดียน


ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : อังกฤษ

 

เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่อยากหาประสบการณ์เรียนต่างประเทศและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือวางแผนเรียนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมปลายเพื่อรับ High School Diploma
 

คุณสมบัติ

 • เกิดระหว่าง 1 มี.ค 47 - 31 ก.ค. 51 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 เกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) - สำหรับผู้ปกครอง  
 • เลือกโรงเรียน (เฉพาะประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา- Abroad)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประเทศที่เลือก
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานการณ์ต่างๆ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการเริ่มต้นที่ 730,000 บาท  (สามารถแบ่งชำระได้)

ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive เริ่มต้น 763,000 บาทโบชัวร์ข้อมูลเพิ่มเติม Canada School Board

       

       

       

       

       


 

 


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนแคนาดา

#TheFutureIsYoursToChoose