=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเนเธอร์แลนด์

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565

     


ลักษณะเฉพาะโครงการ

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) 
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัครและเมืองได้
 • เปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต จากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด
 • ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ปี และ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : ดัตซ์

 

พิเศษเฉพาะนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศเนเธอร์แลนด์

 • Dutch online course 20 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ Dutch Language training 2 วันระหว่างปฐมนิเทศในต่างประเทศ
 • จักรยาน 1 คัน และการสอนขี่จักรยาน (กรณีไม่มีทักษะ) ระหว่างปฐมนิเทศในต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษา 2 ครั้ง ระหว่างเข้าร่วมโครงการ


เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ หรือพัฒนาภาษาให้แข็งแรง ในประเทศที่ปลอดภัยและมีความสุขในโลกอีกประเทศหนึ่งคุณสมบัติ

 • เกิดระหว่าง 1 มี.ค 47 - 31 ก.ค. 51 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 เกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างการศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์

 • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล (State High School) ที่สอนเป็นภาษาดัตช์ ในระดับชั้น ม. 3 – 5 (Grade 9 - 11)
 • โรงเรียนในเนเธอร์แลนด์เน้นวิชาการเป็นหลัก แต่นักเรียนจะสามารถหากิจกรรมต่างๆ ทำได้นอกโรงเรียน
 • นักเรียนสามารถเลือกแผนการเรียน (profile) ได้ โดยแผนการเรียนแบ่งออกเป็น
  • Science and Technology
  • Science and Health Care
  • Economic and Society
  • Culture and Society
 • เวลาเรียน 8.30 – 15.00 / ไม่มีชุดฟอร์ม
 • โรงเรียนจะอยู่ห่างจาก Host family ไม่เกิน 15 กิโลเมตร
 • นักเรียนจะได้หลักฐานการศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 399,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive 432,000 บาท
(สามารถแบ่งชำระได้สูงสุด 10 งวด)   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose