=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเยอรมนี

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565

     


ลักษณะเฉพาะโครงการ

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) 
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัครและเมืองได้
 • เปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต จากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด
 • ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ปี และ 1 ครั้งเท่านั้น
 • ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : เยอรมัน

 

เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศ พัฒนาภาษาเยอรมันให้แข็งแรง หรือต้องการเตรียมตัวเพื่อเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีในอนาคตคุณสมบัติ

 • เกิดระหว่าง 1 มี.ค 47 - 31 ก.ค. 50 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 เกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างการศึกษาประเทศเยอรมนี

 • ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีในช่วงเกรด 5 เป็นต้นไป จะแบ่งออกเป็นด้วยกันถึง 4 แบบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความสามารถของนักเรียนทุกคนที่มีอยู่อย่างไม่เท่ากัน โดยระบบนี้จะเรียกว่า Dreigliedriges Schulsystem จะแบ่งออกเป็น Hauptschule , Realschule, Gymnasium และ Gesamtschule
 • แบบที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้ไปเรียนคือ Gymnasium จะมีลักษณะคล้ายกับมัธยมปลายของประเทศไทยมากที่สุด โดยจะเรียนตั้งแต่เกรด 5 – 12 หรือ 5 – 13
 • เนื้อหาของ Gymnasium จะเน้นไปทางทฤษฎี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วิชาที่ให้เลือกเรียนมีอย่างหลากหลาย รวมไปถึงภาษาที่สองและสามจะถูกจัดให้เป็นอีกสองวิชาบังคับของนักเรียน
 • สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อจนจบ จะต้องสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรที่เรียกว่า Abi หรือ Abitur และนำคะแนนไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 399,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive 432,000 บาท
(สามารถแบ่งชำระได้สูงสุด 10 งวด)


 


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนเนเธอร์แลนด์

#TheFutureIsYoursToChoose