=

ปิดเทอมใหญ่ไป OEG Summer 2024 Singapore

ปิดเทอมใหญ่ไป OEG Summer 2024 Singapore

รับสมัครน้องๆ อายุ 13 - 18 ปี

เดินทาง 8 - 21 เมษายน 2567

ค่าโครงการ 128,500 บาท

ลงทะเบียน 5 คนแรกภายในเดือนมกราคม 2567  รับส่วนลด 3,000 บาท !

Chinese 101 : เริ่มพื้นฐานภาษาจีนจากศูนย์ เรียนรู้ในชั้นเรียน และฝึกใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Safe and Quality : ความปลอดภัย และระบบการศึกษาติดอันดับโลก

All about Singapore : เที่ยว และทำกิจกรรมสนุก ได้ความรู้ ณ Green city ประเทศสีเขียว