=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565     
 

ลักษณะเฉพาะโครงการ 

 • เป็นโครงการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่รัฐบาลรับรองเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 • พักกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) 
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกโรงเรียน ครอบครัวอาสาสมัครและเมืองได้
 • เปิดโอกาสในการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต จากเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด
 • ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 ปี และ 1 ครั้งเท่านั้น


ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : ภาษาเดนมาร์ก

 

เหมาะสำหรับ

 • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีติดอันดับของโลก หรือพัฒนาภาษาให้แข็งแรง เพื่อนำมาต่อยอดในอนาคต


คุณสมบัติ

 • กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.3 - ม.5 หรือ G.9 - G.11
 • เกิดระหว่าง 1 มี.ค 47 - 31 ก.ค. 50
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5  เกรดในวิชาหลัก (วิทย์/คณิต/อังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง


ขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) - สำหรับผู้ปกครอง  
 • เลือกโรงเรียน (เฉพาะประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา- Abroad)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประเทศที่เลือก
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ

หมายเหตุ: ขั้นตอนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานการณ์ต่างๆ

 

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 409,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้สูงสุด 10 งวด)

ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive 442,000 บาท


   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนประเทศเดนมาร์ก

#TheFutureIsYoursToChoose