=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอังกฤษ

สมัครวันนี้เริ่มเดินทางสิงหาคม 2565     


ลักษณะเฉพาะโครงการ

 • เรียนต่อเนื่อง ระดับมัธยมปลายในโรงเรียนประจำระดับ Top-ranked ของประเทศอังกฤษ 
 • เลือกวิชาเรียนตามเป้าหมายที่ตัวเองสนใจได้ ใน Year 10 - 13 
 • รับวุฒิการศึกษา GCSE หรือ  A-level Certificate ที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก 
 • เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง Oxford หรือ Cambridge


ภาษาที่ใช้ระหว่างเข้าร่วมโครงการ : อังกฤษ

 

เหมาะสำหรับ
นักเรียนที่วางแผนเรียนต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมปลายเพื่อรับ A-Level Certificate เพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษ

 

คุณสมบัติ

 • เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 – 31 กรกฎาคม 2550 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พละ) ไม่ต่ำกว่า 2.0
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่เลือก เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่างขั้นตอนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG

 • สมัครและสอบ
 • ประชุมรับฟังข้อมูลโครงการ (Parent Info Meeting) - สำหรับผู้ปกครอง  
 • เลือกโรงเรียน (เฉพาะประเทศแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา- Abroad)
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • ทำใบสมัครภาษาอังกฤษ
 • ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากประเทศที่เลือก
 • ยื่นวีซ่า
 • ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศในต่างประเทศ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) และเข้าร่วมโครงการ
 • เข้าค่ายปัจฉิมนิเทศ (Re-entry) หลังจบโครงการ

  หมายเหตุ: ขั้นตอนโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของช่วงเวลาและสถานการณ์ต่างๆ

 

ค่าธรรมเนียมโครงการ 1,560,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโครงการ + GED Intensive เริ่มต้น 1,593,000 บาท
(สามารถแบ่งชำระได้สูงสุดถึง 5 งวด)

 

   


 

 กรุงเทพ

  https://www.facebook.com/OEGHighSchool/
02 214 6151


 

เชียงใหม่

 https://www.facebook.com/OEGCM/
 053 328 117

 

#นักเรียนแลกเปลี่ยน
#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี
#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป
#สอบแลกเปลี่ยน
#HighSchool
#ExchangeStudent
#HighSchoolProgram
#นักเรียนแลกเปลี่ยน2564 #แลกเปลี่ยน2564
#แลกเปลี่ยนอังกฤษ

#TheFutureIsYoursToChoose