Xanterra Parks & Resorts Glacier Park Lodges

ที่ทำงานสวยติดอันดับ สถานที่ควรไปสักครั้งในชีวิต

ที่พักรวมค่าอาหารสามมื้อ คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว

 

ค่าแรง $9-12.50/hour
ค่าบ้าน $110.18/week (Include 3 meals plan)
วันเริ่มงาน 7 May – 3 June 2023
วันสิ้นสุดงาน 5 Aug - 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile