The Ranch at Rock Creek

โรงแรมห้าดาวหรู กลางธรรมชาติ

บ้านพักถูก สวัสดิการดี รวมอาหาร 2 มื้อ

 

ค่าแรง $15/hour
ค่าบ้าน $50-80/week
วันเริ่มงาน 16 May 5 June 2023
วันสิ้นสุดงาน 31 Aug - 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile