Aramark Denali Park Village at Denali National Park

อุทยานฯอลาสก้า วิวสวย กิจกรรมสนุก

รายล้อมด้วยธรรมชาติ บ้านรวมอาหาร 3 มื้อ!! ”

 

ค่าแรง $12-13/hour
ค่าบ้าน $105/week (Include 3 meals plan)
วันเริ่มงาน 7 - 18 May 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 Aug - 7 Sep 2023 / 20 – 30 Aug 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile