Aramark South Lake Powell

        อุทยานแห่งชาติ ทะเลสาบกว้าง

         สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มที่

         เรทสูง ค่าที่พักถูก"

         

        ค่าแรง $13/hour
        ค่าบ้าน $30/week
        วันเริ่มงาน 7 May – 22 Jun 2023
        วันสิ้นสุดงาน 5 Aug - 7 Sep 2023

        ดาวน์โหลด Employer Profile