Xanterra Mount Rushmore National Memorial

อุทยานฯ สลักรูปประธานธิบดี ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ค่าบ้าน รวมอาหาร 3 มื้อ

 

ค่าแรง $11.25/hour
ค่าบ้าน $106/week
วันเริ่มงาน 7 May – 5 June 2023
วันสิ้นสุดงาน 5 Aug - 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile