(Spring) Ben Franklin

ร้านขายของฝากชื่อดัง ใกล้ชายหาดสวย

ที่พักราคาถูก นายจ้างดูลดี”

 

ค่าแรง $12.00/hour
ค่าบ้าน $75/week
วันเริ่มงาน 7- 21 Mar 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 Jun – 7 Jul 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile