(Spring) Alyeska Resort

โรงแรมสุดหรู บรรยากาศรายล้อมด้วยอุทยานแห่งชาติ
อากาศเย็นสบาย กิจกรรม Outdoor เพียบ !”

 

ค่าแรง $14.00/hour
ค่าบ้าน $400-600/month
วันเริ่มงาน 7 - 30 Mar 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 - 28 Jun 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile