Safeway Rapid City

Supermarket ชื่อดังที่ทุกคนถามหา
ชั่วโมงงานดี หางานสองง่าย

 

ค่าแรง $11.20/hour
ค่าบ้าน $125/week
วันเริ่มงาน 7 May – 5 Jun 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 Aug – 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile