Wild Dunes Resort

โรงแรมสุดหรูระดับ 6 ดาว ติดชายทะเล

บ้านพักดี พร้อมรถรับ-ส่ง

 

ค่าแรง $12-14/hour
ค่าบ้าน $150/week
วันเริ่มงาน 7 - 25 May 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 Aug - 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile