(Spring) WonderWorks

สวนสนุกในร่ม สุดแนว ไม่เหมือนใคร

ทำเลทอง หางานสองง่าย”

 

ค่าแรง $13/hour
ค่าบ้าน $100-125/week
วันเริ่มงาน 16 Mar – 1 Apr 2023
วันสิ้นสุดงาน 8 - 29 Jun 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile