Safeway - Fraser (Fraser, Colorado)

ซุปเปอร์มาร์เก็ตเครือใหญ่ หางานสองได้

โอกาสการพัฒนาภาษาอังกฤษสูง

 

ค่าแรง $13.50/hour
ค่าบ้าน $125/week
วันเริ่มงาน 15 May – 5 Jun 2023
วันสิ้นสุดงาน 15 Aug – 7 Sep 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile