(Spring) Cedar Point Amusement Park - Cedar Fair Park

สวนสนุกที่เยี่ยมที่สุด เมืองน่ารักบ้านพักใกล้ เหมาะไปกับเดอะแก๊ง 

 

ค่าแรง $15/hour
ค่าบ้าน $84/week
วันเริ่มงาน 7 Mar – 10 Apr 2023
วันสิ้นสุดงาน 5 Jun – 7 Jul 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile