(Spring) Carowinds a Cedar Fair Park

สวนสนุกเครือใหญ่ ใกล้แหล่งท่องเที่ยว

ที่พักราคาประหยัด นายจ้างใจดี รับถึงสนามบิน 

 

ค่าแรง $15/hour
ค่าบ้าน $52/week
วันเริ่มงาน 7 Mar – 11 Apr 2023
วันสิ้นสุดงาน 5 Jun – 7 Jul 2023

ดาวน์โหลด Employer Profile