=

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร พร้อมลายเซ็นผู้ปกครองและนักเรียน
2. แนบสำเนา Passport
3. ส่งเอกสารการสมัครกลับมาที่อีเมล customerservice@oeg.co.th หรือ LINE: @oeg.co.th    

สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ คุณนก 089-836-4471 หรือ ครูไก่ 081-447-3158