=

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 29 (2022/2023) มาแล้ว!!

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่นที่ 29 (2022/2023) มาแล้ว!!

          

รับสมัคร นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29 ระยะ 1 ปีการศึกษา เดินทางสิงหาคม 2565

 

ประเทศที่รับสมัคร

 • แคนาดา
 • สหรัฐอเมริกา (F-1 Abroad)
 • สหรัฐอเมริกา (J-1 Exchange)
 • อังกฤษ
 • เดนมาร์ก (ใช้ภาษาเดนมาร์ก) 
 • เนเธอร์แลนด์ (ใช้ภาษาดัชต์)
 • เบลเยียม (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • ญี่ปุ่น new!!

   

คุณสมบัติ

 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ แคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา (F-1 Abroad) เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 - 31 กรกฎาคม 2551  และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5
 • ประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา (J-1 Exchange) เกิดระหว่าง 1 มีนาคม 2547 – 31 กรกฎาคม 2550 และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยมีเกรดในวิชาหลัก (วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/สังคม/พลศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.0 
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่เลือก เพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และพร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 • ผู้สมัครโครงการประเทศสหรัฐอเมริกา(J-1 Exchange) ต้องไม่มีสัญชาติอเมริกัน และยังไม่เคยได้รับวีซ่า J-1 หรือ F-1 มาก่อน
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดระดับภาษาของ OEG

   

ดาวน์โหลดโบรชัวร์โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน OEG รุ่น 29

 

การสมัคร/สอบโครงการแลกเปลี่ยน

 1. สมัครผ่านช่องทาง online ได้ที่   www.oeg.co.th/high-school-exchange

 2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 250 บาท ผ่านทาง Mobile Application

 3. จองวันและเวลาที่ต้องการสอบ สอบและประกาศผล ภายใน 1 วัน ที่ hspapp.oeg.co.th/login

 4. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 50 ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การฟังและการอ่าน

          


#นักเรียนแลกเปลี่ยน

#นักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี

#แลกเปลี่ยนอเมริกา #แลกเปลี่ยนยุโรป

#สอบแลกเปลี่ยน

#HighSchool

#ExchangeStudent

#HighSchoolProgram

#ทุนแลกเปลี่ยน