=

OEG Work and Travel USA 2021 (รุ่น22)  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 

OEG Work and Travel USA 2021 (รุ่น22) 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้       

รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท* พร้อมประกันฯ เดินทาง 
สมัครและจองงาน วันที่ 1 - 31 มกราคม 2564 

 

Promotion

ส่วนลดคนละ

ประกันเดินทางฯ

SUPER Promotion (5 คน ขึ้นไป)

20,000 บาท

Free!

DUO Promotion (2 - 4 ขึ้นไป)

14,000 บาท

Free!

SINGLE Promotion

11,000 บาท

Free!

OEG Alumni (ศิษย์เก่า OEG)

14,000 บาท

Free!

 

 

รายละเอียดและเงื่อนไข

 • นักศึกษาชำระค่าสมัคร 6,500 บาท และจองงาน วันที่ 1 – 31 มกราคม 2564
 • ประกันการเดินทางฯ คุ้มครองทั่วโลก (จำนวน 120 วัน และ เงื่อนไขประกันการเดินทางเป็นไปตามที่บริษัทฯ ประกันกำหนด)
 • กรณีที่นักศึกษาจองงานหลังจากวันที่ 31 มกราคม 2564 จะไม่ได้รับโปรโมชันส่วนลด และสิทธิพิเศษนี้
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2021 งวดที่ 2 เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชันนี้ ร่วมกับโปรโมชัน และ Voucher หรือ Coupon ส่วนลด ใดๆ ได้ รวมถึงการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
 • นักศึกษาใช้สิทธิ์ของโปรโมชันได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรณีที่นักศึกษายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองงาน ส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ และสิทธิประกันการเดินทางฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   

รายละเอียด SUPER PROMOTION และ DUO PROMOTION

 • ตัวแทนนักศึกษา ลงชื่อ ที่นี่  ก่อนชำระค่าสมัคร 6,500 บาท และ ภายในวันที่ 1 - 31 ม.ค. 2564
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกในแบบฟอร์มได้ หลังจากที่ส่งชื่อในระบบแล้ว
 • ไม่จำเป็นต้องสมัครสาขา หรือ จองงานเดียวกัน
 • นักศึกษา 1 คน สามารถมีชื่อในแบบฟอร์มโปรโมชัน ได้เพียง 1 ฟอร์มเท่านั้น หากมีชื่อซ้ำ OEG จะยึดตามแบบฟอร์มที่ส่งชื่อเข้ามาก่อน
 • นักศึกษาต้องชำระค่าสมัคร ค่าประกันการยกเลิกโครงการฯ ค่าธรรมเนียมโครงการฯ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ด้วยเงินสดหรือผ่าน Pay-in slip (Online Banking) เท่านั้น
 • กรณีที่นักศึกษาส่งรายชื่อมาแล้ว แต่สมาชิกในกลุ่มไม่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชัน หรือ ยกเลิกการจองงานนักศึกษาจะถูกปรับเป็นโปรฯ ที่รองลงมา ตามวันที่จองงาน เช่น Super Promotion 5 คน มีนักศึกษา 1 คน ไม่ชำระค่าสมัคร นักศึกษาที่เหลือจะได้ส่วนลด Duo Promotion แทน
 • OEG จะตรวจสอบ และบันทึกส่วนลดหลังวันที่ 31 ม.ค. 2564 หรือเมื่อนักศึกษาในทีมทุกคนจองงานและชำระค่าประกันการยกเลิกโครงการฯ 10,000 บาท ครบแล้ว
 • กรณีสมาชิกในทีมไม่ผ่านสัมภาษณ์งาน หรือ ยกเลิกโครงการฯ หลังจากชำระค่าสมัคร 6,500 บาท แล้ว สมาชิกในทีมที่เหลือยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลด Super หรือ Duo Promotion ตามปกติ
 • นักศึกษาศิษย์เก่า OEG สามารถร่วม Super หรือ Duo Promotion นี้ได้ แต่หากสมาชิกในทีมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ OEG Alumni ได้
 • ไม่สามารถใช้ Super Promotion ร่วมกับ Voucher ค่าสมัคร 6,500 บาท ได้

 

รายละเอียด OEG ALUMNI PROMOTION

 • OEG Alumni คือ ศิษย์เก่า OEG ทุกโครงการฯ รวมทั้งนักศึกษา Work and Travel USA 2020 (ที่ได้ Job Offer แล้ว)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับการเข้าร่วมโครงการฯ แบบ Self-Placement ได้
 • ในกรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน นักศึกษาจะต้องชำระค่าเปลี่ยนการจองงาน โดยส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการฯ จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด

       

 OEG ผู้บุกเบิกและผู้นำโครงการ Work & Travel USA ในประเทศไทย

LINE: @OEGWorkAndTravel 
Instagram: OEG_WorkAndTravel 
Facebook: OEGWorkAndTravel
Website: www.oeg.co.th สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
โทร 02-263-3666 กด 1 แผนก Work & Travel
อีเมล WorkExchange@oeg.co.thสำนักงานเชียงใหม่
โทร 053-328-117 หรือ 089-433-0979
อีเมล ChiangMai@oeg.co.th⠀
www.facebook.com/OEGCM

www.instagram.com/OEGChiangMai

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา 9.30 - 18.00 น.

#OEG #TeamOEG #WorkAndTravel
#งานจริง #ตัวจริง #สัมภาษณ์จริง #ผ่านจริง⠀