=

เงื่อนไข 7-11 Lifeguard and Friends Promotion

เงื่อนไข 7-11 Lifeguard and Friends Promotion

 • นักศึกษาที่จองงานตำแหน่ง Lifeguard ตั้งแต่ วันที่ 7 - 11 พ.ย. 2562 จะได้รับส่วนลด และสิทธิพิเศษต่อไปนี้
จองงาน Lifeguard จอง 1 คน จอง 2 คนขึ้นไป
ลด 10,000 บาท ลด 12,000 บาท
+ แชร์ส่วนลดให้เพื่อนร่วมแก็งค์ 

          สิทธิพิเศษ 1 : มาเดี่ยวก็เฟี้ยวได้ เมื่อจองงานตำแหน่ง Lifeguard รับส่วนลด 10,000 บาท
           สิทธิพิเศษ 2 : มาคู่ยิ่งฟินกว่า กลุ่มนักศึกษาที่จองงาน Lifeguard สองคนขึ้นไป รับส่วนลดไปเลย 12,000 บาท
           สิทธิพิเศษ 3 : Lifeguard งานดี แถมมีส่วนลดให้เพื่อนร่วมกลุ่มอีก

 

 • นักศึกษาที่จองงาน Lifeguard สามารถรวมกลุ่มกับเพื่อนที่จองงานในตำแหน่งงานอื่นได้ โดยนักศึกษาที่จองงาน Lifeguard และเพื่อนจะต้องจองงาน ภายใน 7 – 11 พ.ย. 2562 โดยส่วนลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่จองงาน ตำแหน่ง Lifeguard
 • สำหรับนักศึกษาที่ได้สิทธิพิเศษ 2 และ  3 จะต้องส่งรายชื่อเพื่อนมาที่ WorkExchange@oeg.co.th ก่อนชำระค่าจองงาน 6,500 บาท หรือ ภายใน 1 วันนับจากจองงาน
 • นักศึกษาจองงาน ชำระค่าจองงานและค่าธรรมเนียมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ส่วนลดให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีที่นักศึกษายกเลิกการจองงาน ส่วนลดโปรโมชันที่ได้จะสิ้นสุดลงทันที และส่วนลดใหม่จะเป็นไปตามวันที่นักศึกษาจองสัมภาษณ์งานล่าสุด
 • OEG ตรวจสอบข้อมูลการจองงาน การชำระเงิน และบันทึกส่วนลด หลังจากนักศึกษาที่จองงาน Lifeguard ผ่านการสัมภาษณ์
 • ส่วนลดที่ได้นี้ใช้เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมโครงการ OEG Work and Travel USA 2020 งวดที่ 2 เท่านั้น
 • นักศึกษาไม่สามารถใช้โปรโมชันร่วมกับโปรโมชันอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • OEG ขอสงวนสิทธิ์ชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ และค่าดำเนินการวีซ่าด้วยบัตรเครดิต
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า