OEG News and Activities

อัพเดท กิจกรรม และข่าวสาร จากโออีจี

Tag

โครงการแลกเปลี่ยน

ใครว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน แพง

เสียดาย ถ้าไม่ได้ไป (เรียน) อเมริกา

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโออีจี เปิดโอกาสรับสมัครสอบถึง 31 ธ.ค. 2560

© 2017 OEG News and Activities

By OEG(Overseas Ed Group)